Disclaimer en Privacy

Disclaimer

H.A. Trading B.V. met KvK-nummer 81255349 ( H.A. Trading B.V. ), wil je hartelijk welkom heten op www.hatrading.nl ( Website ). Door onze Website te gebruiken stem je met deze disclaimer in. H.A. Trading B.V. kan de inhoud van de Website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat jij daarover bericht ontvangt. 

De inhoud van onze Website is zorgvuldig door ons samengesteld, maar je gebruikt onze Website voor eigen risico. H.A. Trading B.V. zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de Website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze Website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van producten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. 

H.A. Trading B.V. is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze Website. Handelingen die je op basis van onze Website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor je eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen H.A. Trading B.V. en jou tot stand komen. 

Je mag onze Website gebruiken, maar je kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers. H.A. Trading B.V. behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de Website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze Website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@hatrading.eu aan ons vragen. 

Privacy

Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonsgegevens van jou nodig. Met het begrip Persoonsgegevens bedoelen wij informatie waarmee je als persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG). 

 In deze verklaring lees je welke Persoonsgegevens wij gebruiken en waarom (de Privacy Policy). Verder lees je hoe wij deze Persoonsgegevens opslaan, beschermen en verwerken. 

De Privacy Policy is van toepassing op onze website www.hatrading.nl (de Website) en de diensten of producten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen jouw Persoonsgegevens conform de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies (de Relevante Wetgeving). 

 Jonger dan 16 jaar 

Als u jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken. 

Verwerking van Persoonsgegevens 

Om aan jou, via onze website, onze Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij jouw Persoonsgegevens.  

Wie is de verwerkingsverantwoordelijk van jouw Persoonsgegevens? 

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens in de zin van de Relevante Wetgeving. Onderaan deze Privacy Policy tref je onze contactgegevens aan en de contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming. 

Welke Persoonsgegevens verwerken wij, op welke grondslag en voor welke doeleinde(n) gebruiken wij ze? 

Als je gebruik maakt van onze Website en Diensten, kunnen wij daarvoor jouw Persoonsgegevens nodig hebben. 

Wij mogen jouw Persoonsgegevens verwerken, omdat wij ons houden aan de Relevante Wetgeving. Wij gebruiken jouw Persoonsgegevens namelijk alleen: 

 • voor de uitvoering van de overeenkomst met jou; 
 • om te voldoen aan een wettelijke plicht; 
 • voor een gerechtvaardigd belang van ons, nadat jouw belangen zijn afgewogen; 
 • als jij daarvoor toestemming hebt gegeven; 
 • als dat noodzakelijk is voor de bescherming van jouw vitale belangen of die van een ander natuurlijk persoon, of 
 • als dat noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de aan ons opgedragen taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag. 

Wij zorgen ervoor dat de verwerking van jouw Persoonsgegevens toereikend, relevant en beperkt is tot wat wij nodig hebben voor de doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens worden verwerkt. 

In de onderstaande tabel lees je (1) welke Persoonsgegevens (2) voor welke doeleinden (3) op welke grondslagen wij verwerken. 

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen voor onderstaande doelen gebruiken of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. Zo worden jouw Persoonsgegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.  

(Persoons)gegevens 

Doeleinde(n) 

Grondslag 

Contactgegevens: 
-bedrijfsnaam 
-voor- en achternaam 
-e-mailadres 
-adres 
-telefoonnummer 
-IP-adres 
-KvK-nummer 
-BTW nummer 
 

Wij gebruiken deze gegevens om: 
-met jou contact op te nemen 
-met jou te corresponderen 
-voor de levering of uitvoering van onze Diensten aan jou 
 

Wij verwerken deze gegevens op basis van: 
-Uitvoering van de overeenkomst 
-Toestemming 
-Wettelijke plicht 
 

Betaalgegevens: 
-betaalgegevens van de partij die betaalt 
-de facturen 
-een overzicht van aankopen van de Diensten 
 

Wij gebruiken deze gegevens om: 
-facturen te versturen 
-de financiële administratie bij te houden 
 

Wij verwerken deze gegevens op basis van: 
-Uitvoering van de overeenkomst 
-Toestemming 
-Wettelijke plicht 
 

Gegevens voor marketing- en promotiedoeleinden: 
-voor- en achternaam 
-e-mailadres 
-interesses 
-de aankopen van de Diensten 
 

Wij gebruiken deze gegevens: 
-voor marketing en promotiedoeleinden 
-om jou aanbiedingen te kunnen doen 
-om jou onze nieuwsbrief/updates te sturen. Je kan je altijd weer afmelden voor de nieuwsbrief/updates 
 

Wij verwerken deze gegevens op basis van: 
-Toestemming 
 

Inhoudelijke gegevens gerelateerd aan de Diensten: 
-correspondentie of chatgesprekken met jou 
-jouw vragen over de Diensten 
-resultaten 
-IP-adres 
 

Wij gebruiken deze gegevens om: 
-jou een optimale service te kunnen leveren 
-de overeenkomst met jou te kunnen uitvoeren 
 

Wij verwerken deze gegevens op basis van: 
-Uitvoering van de overeenkomst 
-Toestemming 
-Wettelijke plicht 
 

Overige gegevens: 
 

We gebruiken deze gegevens om: 
 

Wij verwerken deze gegevens op basis van: 
 

 

Hoe komen we aan jouw Persoonsgegevens? 

Persoonsgegevens direct van jou ontvangen: 

We ontvangen Persoonsgegevens direct van jou wanneer je je aanmeldt via de website als klant dan wel via een contactformulier (lees: maak een afspraak of informatie opvragen) met ons contact opneemt..  

Ben je verplicht jouw Persoonsgegevens te delen met ons? 

In sommige gevallen is de verwerking van jouw Persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer wij onze Diensten aan jou aanbieden of een overeenkomst met jou moeten nakomen. Zonder jouw Persoonsgegevens kunnen wij onze Diensten niet aan jou leveren. 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. 

Hoe beveiligen wij jouw Persoonsgegevens? 

We doen er alles aan om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw Persoonsgegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw Persoonsgegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen: 

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die Persoonsgegevens bevatten; 
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie;, 
 • De toegang tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de personen die de Persoonsgegevens nodig hebben; 

Hoelang bewaren we jouw Persoonsgegevens? 

Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden die wij eerder omschreven. Wij verwijderen de Persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. 

Met wie delen we jouw Persoonsgegevens? 

Verwerkers 

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens delen met andere partijen die voor ons Persoonsgegevens verwerken. Dit zijn Verwerkers in de zin van Relevante Wetgeving. De Verwerkers gebruiken jouw Persoonsgegevens alleen in overeenstemming met onze instructies en niet voor eigen doeleinden. Wij komen met de Verwerkers in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met jouw Persoonsgegevens omgaan en zij krijgen alleen de Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst aan ons te verlenen. Wij delen jouw Persoonsgegevens met de volgende categorieën Verwerkers: de betaaldienstverlener en de opslagservices.. Zij verrichten de volgende diensten voor ons: zorg dragen voor de opslag van de persoonsgegevens en het uitvoeren van betaaldiensten.. 

Daarnaast zullen wij jouw Persoonsgegevens delen, als wij daartoe een wettelijke plicht hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als de politie bij ons om jouw Persoonsgegevens vraagt. 

Doorgifte 

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen jouw Persoonsgegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor jouw Persoonsgegevens. 

Zonder jouw toestemming zullen we jouw Persoonsgegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven zijn genoemd. 

Cookies 

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze Website het apparaat later weer herkent. 

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, je onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen. 

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kun je ons cookiestatement nalezen:www.hatrading.nl/cookieverklaring. 

Wijzigingen Privacy Policy 

Wij kunnen de Privacy Policy aanpassen. Als wij de Privacy Policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe Privacy Policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van de wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en de Privacy Policy regelmatig te raadplegen. 

Jouw rechten 

Je hebt de volgende rechten: 

 • je mag ons vragen om inzage in jouw Persoonsgegevens; 
 • je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw Persoonsgegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij relevante Persoonsgegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst; 
 • je mag ons vragen om een kopie van jouw Persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan andere partijen doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen; 
 • je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens; 
 • je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken; 
 • je mag jouw toestemming om jouw Persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen Persoonsgegevens meer van jou verwerken. 

 Contact 

Bij andere vragen of opmerkingen over de Privacy Policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 

H.A. Trading B.V. 

Portugalweg 4 

2411 PR Bodegraven 

KvK: 81255349 

Tel: +31 (0) 172 538 313 

info@hatrading.eu 

Functionaris Gegevensbescherming 

H. Kalleche

+31 (0) 172 538 313 

hamza@hatrading.eu 

Wij gebruiken cookies om uw bezoek aan onze webshop eenvoudiger en persoonlijker te maken. Met deze cookies kunnen wij en onze partners informatie over onze webshopbezoekers verzamelen en analyseren. Aan de hand van deze informatie passen wij de inhoud van onze advertenties aan op uw interesses en profiel. Door verder te gaan of door te klikken op "Ik ga akkoord", geeft u toestemming voor het gebruik van cookies die worden geplaatst door eerste en derde partijen voor bovengenoemde doeleinden. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).