Onze algemene voorwaarden


Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten. 
Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@hatrading.eu. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer +31 (0) 172 538 313. 
Het adres van H.A. Trading B.V. is Portugalweg 4, 2411 PR Bodegraven met KvK-nummer: 81255349. 

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn. 

Artikel 1 – Producten 

Wij verkopen artikelen uit het non-food segment, denk hierbij aan huishoudelijk, home en entertainment producten. 

Artikel 2 – Registratie 

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst). 

Artikel 3 – Betalingen 

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met iDeal, PayPal, Creditcard, Bankoverschrijving, Vooruitbetaling gaat op factuur onder vermelding van factuurnummer. 
De verzendkosten komen voor uw eigen rekening. 

Artikel 4 – Leveringen 

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL, Transmission of Interne transport verzorgt de distributie afhankelijk van de order. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen indien er gebruik gemaakt wordt van een postorderbedrijf. In geval van de eigen koeriersdienst plannen wij een dagdeel in. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen. 

Artikel 5 – Retour 

U mag het product alleen retourneren als het product defect is (technische RMA) of wanneer er een fout is gemaakt met uw bestelling *(commerciële RMA), bijvoorbeeld wanneer u de verkeerd artikel hebt ontvangen dan u heeft besteld. U dient dit binnen 5 dagen nadat u het hebt ontvangen, terug te sturen (het product moet nog verzegeld zijn). Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar info@hatrading.eu. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 7 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, zullen wij uw retour in behandeling nemen. De kosten voor de retourzending (technische RMA) komen voor uw eigen rekening. Wanneer er door ons een fout is gemaakt met het leveren van de verkeerde goederen dan komen de kosten voor retour voor onze rekening. 

Artikel 6 – Garantie 

Wij geven 12 maanden garantie op onze artikelen. Als het product bij normaal gebruik en binnen de garantietermijn defect gaat, heeft u het recht om het product te retourneren. Het defecte product moet u dan naar ons sturen in de originele verpakking. De verzendkosten zijn voor uw rekening. Wanneer het product niet gerepareerd kan worden heeft u recht op een vervangend product. 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid 

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product. 

Artikel 8 – Privacy Policy 

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen. 

Artikel 9 – Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken. 

Artikel 10 – Klachtenregeling  

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar klacht@hatrading.eu. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen zeven werkdagen dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 2 werkdagen dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling. 

Artikel 11 – Geschillenregeling 

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Den Haag bevoegd.